Programma

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

www.indieherdenkingamstelveen.nl

Programma

U wordt verzocht uiterlijk om 19.10 uur uw plaats in te nemen. De stemmige muziek wordt verzorgd door de Marinierskapel der Koninklijke Marine en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers onder leiding van adjudant E. Oosterom.

 

Herdenkingsplechtigheid

Maandag 14 augustus 2017

 

19:15 uur

 • Intreden Vaandel Bond van Wapenbroeders
 • Welkomstwoord door de heer J.C.E.M. Bouwens, Voorzitter Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië
 • Toespraak door mevrouw M.M. van ’t Veld, Burgemeester Gemeente Amstelveen
 • Toespraak door Luitenant-kolonel E.R.L. Saiboo, Algemeen Voorzitter Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders
 • Gedicht door een leerling van de Amstelveense Basisschool De Cirkel, adoptieschool Indië-Monument
 • Toespraak door de heer T. La Lau over zijn kamptijd in Tjideng en over zijn ervaringen als vluchteling
 • In stilte en staand, voorafgegaan door het signaal taptoe, gedenken wij gedurende twee minuten de Gevallenen en Slachtoffers uit deze periode. Aansluitend wordt, begeleid door het ensemble, het 1e en 6e couplet van het Wilhelmus gezongen.
 • Kranslegging
 • Indisch Onze Vader door Rianne van Dam
 • Uittreden Vaandel Bond van Wapenbroeders
 • Defilé langs monument

 

20:30 uur

Einde herdenkingsbijeenkomst.

 

Alle aanwezigen worden uitgenodigd voor een informeel samenzijn in het naastgelegen clubhuis van de Jeu de Boulesvereniging.

Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië

Postbus 8061, 1180 LB Amstelveen, Nederland

Email: info@indieherdenkingamstelveen.nl

 

IBAN: NL77ABNA0441930301 / BIC: ABNA NL 2A / KvK-nummer: 34200830

 

Donaties en schenkingen aan deze Algemeen nut beogende instelling (ANBI) zijn fiscaal aftrekbaar onder RSIN 815858152.